Home » Support & Training

Support
en training

Support aanvragen.

Intercare biedt deskundige technische support aan aan al zijn klanten.  Naast de on-site- interventies kan er eenvoudig support aangevraagd worden voor kritische problemen via telefoon (+32 09 210 75 10) of door het sturen van een email naar support@intercare.be  voor IT gerelateerde vragen of naar bob@intercare.be  voor vragen omtrent Sage Bob software.

Web based support.

Intercare gebruikt o.a. een web based supportsysteem.  Dit laat onze klanten toe om supportaanvragen direct in te geven in ons intern systeem, onze knowledgebase te doorzoeken naar oplossingen, en de status te checken van bestaande supportaanvragen en dit alles over het internet!
Alle supportaanvragen, ingegeven via het web, worden als niet-kritisch voor de bedrijfsomgeving beschouwd.

Alleen klanten met een iCare-gold-contract beschikken over een login ID voor gebruik van onze web based helpdesk.  Het gebruik van encryptie waarborgt een veilige verbinding zodat alle gegevens vertrouwelijk blijven.

Klik op volgende link voor toegang tot de web based helpdesk

Support uren.

Ondersteuning kan verkregen worden tijdens de kantooruren.
Gelieve te noteren dat op zaterdag, zondag en nationale feestdagen geen support beschikbaar is.

Klanten die dit wensen kunnen tegen betaling beroep doen op onze diensten buiten de kantoor uren. Voor de Cloud klanten is deze service inbegrepen in de maandelijkse prijs.

Training.

BOB50

Boekhouding.

Beheer basisbestanden (klanten-leveranciers-boekhoudplan)

Ingave documenten (aankopen-verkopen-diverse-financiële)

         Vaste boekingen met templates
         Rekeningen gekoppeld aan derde
         Personeelsboekingen
         Investeringsboekingen

BTW  verwerking (aangifte, Listings,…)

Bijkomende modules

         Vaste activa – verwerkingen van investeringen
         Analytische boekhouden
         Bank – verwerking van CODA bestanden – Isabel
         BOB-ole en link met Excel
         BOB – Demat (OCR scanning)

Statistieken en rapporten

Commercieel Beheer.

Beheer basisbestanden (klanten-leveranciers-artikelen)

Ingave documenten (offertes-bestellingen-leveringen-facturen)

Bijkomende modules

          Stockbeheer
          Aankoopbeheer
          Samengestelde artikelen
          Serienummers
          BOB-ole en link met Excel

Statistieken en rapporten

SharePoint

CURSUS VOOR DE EINDGEBRUIKER

Basisprincipes SharePoint

Documenten bewerken, toevoegen, beheren.

Werken met Metadata folders

Werken met Formulieren

Alerts instellen

Exporteren naar Excel

Zoekmogelijkheden

Werken met lijsten, webparts

Versiebeheer

CURSUS VOOR DE TEAMVERANTWOORDELIJKE

Beheer van “zijn” team/afdelingssite

Security instellen, gebruikers toevoegen

Structuren bepalen

Opmaak formulieren

Personaliseren webpagina’s

Workflows instellen/opmaken

Creatie sites op basis van een gepersonaliseerde template

Creatie nieuwe biblioheken, lijsten

Verschillende types bibliotheken, lijsten, sites

Geavanceerde bibliotheekparameters

Geavanceerde siteparameters

 

Inlichtingen, vragen? Neem gerust contact op via verkoop@intercare.be

Bent u benieuwd naar de kosten van een online werkplek?

Onze medewerkers vertellen u hier graag meer over en geven advies op maat van uw organisatie.

Monitoring.

Wie waakt over je netwerk als jij er niet bent? Of wat als je eigen IT dienst de aankomende problemen over het hoofd ziet? Intercare heeft een eigen ingerichte monitoring uitgewerkt.

Voor uw gemoedsrust kan Intercare u een permanente monitoring van uw servers en/of werkposten aanbieden. Via diverse interfaces (zoals een dashboard op ons kantoor) zijn wij permanent op de hoogte van de toestand van uw netwerk.

Zo kunnen wij niet alleen snel reageren, maar ook doelgericht anticiperen met preventieve maatregelen om dreigende problemen aan te pakken nog voor u er hinder van zou ondervinden. De meest courante problemen kunnen wij trouwens van op afstand oplossen.

Iedere dreigende afwijking van een gezond netwerk, genereert een bericht naar onze helpdesk en onze technicus zodat tijdig ingrijpen mogelijk wordt. Als we uw akkoord krijgen, nemen we deze zorg volledig uit uw handen en kunt u gerust zijn: uw IT werkt!

Managed Services.

De volgende twee vaststellingen hebben de meeste onder ons de laatste jaren ontegensprekelijk reeds gemaakt:

1.IT-infrastructuur wordt steeds meer divers, complexer en kwetsbaarder.
2.IT-infrastructuur wint steeds sneller aan belang in de ondersteuning van de bedrijfsprocessen.

De condities op de systemen, zoals gebruikersflexibiliteit (naar plaats en tijd), veiligheid, beschikbaarheid en schaalbaarheid (in functie van de evoluerende bedrijfsvoering), worden steeds zwaarder. Deze twee trends maken het steeds moeilijker om in een voldoende kwalitatief en betaalbaar IT-beheer te voorzien. Intercare wil met zijn Managed Services programma een oplossing bieden voor deze uitdagingen.

 

Aanbod

Daarom gaat het Intercare Managed Services aanbod uit van volgende krachtlijnen:

 • Focus van interne IT terugbrengen naar de vertaling van de “core business” naar IT-noden en de controle op de invulling hiervan.
 • Kwalitatief hoogstaand en betaalbaar IT-beheer bieden, ondanks groeiende complexiteit en condities.
 • Een IT-beheer verzorgen dat vlot schaalbaar is in functie van de (soms op korte termijn) evoluerende noden voortvloeiende uit de bedrijfsvoering.
 • Een enkelvoudig aanspreekpunt bieden (zowel voor de gebruikers als voor interne IT) voor een zo volledig mogelijke set van technologieën en diensten.
 • Een langetermijnrelatie opbouwen vanuit een visie op IT-technologie en -diensten, gesteund op meer dan 25 jaar ervaring.

Helpdesk Support.

Klik op onderstaande link om toegang te hebben tot onze remote support.

Intercare Remote Support

Training.

BOB50

 

Boekhouding

Beheer basisbestanden (klanten-leveranciers-boekhoudplan)

Ingave documenten (aankopen-verkopen-diverse-financiële)

         Vaste boekingen met templates
         Rekeningen gekoppeld aan derde
         Personeelsboekingen
         Investeringsboekingen

BTW  verwerking (aangifte, Listings,…)

Bijkomende modules

         Vaste activa – verwerkingen van investeringen
         Analytische boekhouden
         Bank – verwerking van CODA bestanden – Isabel
         BOB-ole en link met Excel
         BOB – Demat (OCR scanning)

Statistieken en rapporten

 

Commercieel Beheer

Beheer basisbestanden (klanten-leveranciers-artikelen)

Ingave documenten (offertes-bestellingen-leveringen-facturen)

Bijkomende modules

          Stockbeheer
          Aankoopbeheer
          Samengestelde artikelen
          Serienummers
          BOB-ole en link met Excel

Statistieken en rapporten

—————————————-

 

SharePoint

CURSUS VOOR DE EINDGEBRUIKER

Basisprincipes SharePoint

Documenten bewerken, toevoegen, beheren.

Werken met Metadata folders

Werken met Formulieren

Alerts instellen

Exporteren naar Excel

Zoekmogelijkheden

Werken met lijsten, webparts

Versiebeheer

 

CURSUS VOOR DE TEAMVERANTWOORDELIJKE

Beheer van “zijn” team/afdelingssite

Security instellen, gebruikers toevoegen

Structuren bepalen

Opmaak formulieren

Personaliseren webpagina’s

Workflows instellen/opmaken

Creatie sites op basis van een gepersonaliseerde template

Creatie nieuwe biblioheken, lijsten

Verschillende types bibliotheken, lijsten, sites

Geavanceerde bibliotheekparameters

Geavanceerde siteparameters

 

Inlichtingen, vragen? Neem gerust contact op via verkoop@intercare.be

Tips & Tricks.

Met een handvol tips zet u nog geen volledige beveiliging op.  Maar dit lijste vormt wel een goede start en vat voor u de voornaamste aandachtspunten samen.

 • Weet waar de risico’s zitten
 • Bouw meerdere beveiligingsmechanismen in
 • Stem uw beveiliging af op uw bedrijfsprocessen
 • Kies een vertrouwenspartner voor uw beveiliging
 • Stel een veiligheidsbeleid op
 • Maak medewerkers bewust van de risico’s
 • Geef medewerkers enkel toegang tot data die ze nodig hebben
 • Blijf evalueren en testen
 • Stel een back-upplan op
 • Installeer een systeem voor logbeheer

Tips & Tricks.

Onze helpdesk is een betaalde dienst waarop u tijdens kantoortijden altijd kunt terugvallen voor alle IT support die wij aanbieden. Voor het afnemen van incidenteel support, rekent u per supportcall af. U kunt er echter ook voor kiezen om een samenwerkingsakkoord af te sluiten.